Przed nami II edycja programu „Sprawny staż”. W tym roku rozwijamy projekt i rozszerzamy pole działania. Do udziału zapraszamy 10-ciu pracodawców, odpowiadając jednocześnie na potrzeby uczestników dotyczące większej i bardziej zróżnicowanej liczby ofert stażowych. Z przyjemnością rozpędzimy kariery kolejnych studentów i absolwentów oraz otworzymy nowe firmy na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami. A z czego mogą skorzystać obie strony w II edycji?

Tak jak w pierwszej odsłonie programu, Integralia zajmie się rekrutacją kandydatów, przeprowadzi szkolenie z zakresu budowania relacji z osobami z niepełnosprawnościami dla zespołów przyjmujących stażystę oraz udzieli wsparcia w trakcie trwania całego projektu. Zadaniem przedsiębiorstw jest określenie w ofertach stażowych wymagań wobec kandydatów oraz organizacja staży. Pracodawcy we własnym zakresie decydują o rodzaju umowy ze stażystą oraz o stacjonarnej bądź zdalnej formie realizacji stażu. Tym razem każda firma może zgłosić maksymalnie 3 miejsca stażowe. To optymalna liczba stanowisk, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniej edycji projektu. Firmy zainteresowane udziałem zapraszamy do zgłaszania się. Termin na wysłanie formularza zgłoszeniowego mija 10 marca 2023, jednak warto przesłać go już teraz. W przypadku większej liczby chętnych przedsiębiorstw o przyjęciu do programu zdecyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

Kandydaci mogą aplikować na staże do 28 maja 2023 r. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i spełniające wymagania podane w ofercie będziemy na bieżąco rekomendować do firm. Każda organizacja może zaprosić kandydata na rozmowę i przeprowadzić II etap rekrutacji. Wyłonieni stażyści otrzymają wynagrodzenie wynoszące co najmniej 4200 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Należy jednak pamiętać, że czas pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Po stażu Integralia służy wsparciem w planowaniu dalszej ścieżki zawodowej, o ile taka pomoc będzie potrzebna. W efekcie I edycji programu 5 osób otrzymało ofertę kontynuowania współpracy, a pozostali doskonale poradzili sobie na rynku pracy. Sukcesy stażystów z niepełnosprawnościami napawają nas dumą i optymizmem.

Cieszymy się, że program Sprawny staż spełnia swoją rolę, a my realizujemy założone cele. Od początku zależało nam na stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do współpracy pomiędzy biznesem a osobami z niepełnosprawnościami. Wkładamy wiele wysiłku, aby przełamywanie wzajemnych barier odbyło się łagodnie i bez lęku. Szkolimy, doradzamy, inspirujemy. Obserwowanie, jak stażyści rozwijają skrzydła a firmy myślą o dostępności swojego środowiska pracy daje ogromną satysfakcję. Zauważamy wzrost zainteresowania programem wśród przedsiębiorstw, co tylko potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku”. – mówi Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

Więcej informacji o II edycji programu Sprawny staż jest dostępnych w regulaminie, który znajduje się w stopce niniejszej strony internetowej www.sprawnystaz.pl.