„Sprawny staż” został wyróżniony przez Jury konkursu Nagrody Karty Różnorodności. Laureatów ogłoszono 23 kwietnia podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Concordia Design we Wrocławiu.

Program „Sprawny staż” organizowany przez Fundację Integralia w partnerstwie z kilkunastoma firmami w Polsce został doceniony nie tylko za wzmacnianie różnorodności, ale również za inspirowanie innych pracodawców do włączania osób z niepełnosprawnościami w środowisko pracy.

Nagrody Karty Różnorodności przyznawane są  firmom, organizacjom, samorządom i instytucjom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu.

„Sprawny staż” jest mostem łączącym różnorodne talenty z potrzebami firm, które rozwijają kulturę różnorodności w swojej organizacji. To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy i pasji, jaką od 20 lat wkładamy w tworzenie bardziej inkluzywnego rynku pracy w Polsce. Dziękujemy za to ważne uznanie i zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe – podkreśliła Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

Nagrodzonych zostało kilkanaście najlepszych inicjatyw związanych z budowaniem spójności społecznej w Polsce w trzech kategoriach DEI w biznesie, DEI w samorządach i DEI w organizacjach pozabiznesowych. W ostatniej kategorii znalazł się „Sprawny staż”. Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. W ramach programu pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rozdanie Nagród Karty Różnorodności odbyło się 23 kwietnia podczas uroczystej inauguracji Miesiąca Różnorodności – największego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Polski Miesiąc Różnorodności jest częścią European Diversity Month organizowanego w maju przez Komisję Europejską. W tym roku wydarzenie odbyło się w Concordia Design we Wrocławiu i zgromadziło wiele osób ze świata biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki mieli okazję wysłuchać inspirujących wystąpień i dyskusji, mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Zakończenie Miesiąca Różnorodności zaplanowano na 21 maja 2024r.

Mam nadzieję, że „Sprawny staż” i inne nagrodzone oraz wyróżnione inicjatywy dotyczące neuroróżnorodności i osób z niepełnosprawnościami dotrą do szerokiego grona odbiorów. Promocja działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją to istotny element przełamywania stereotypów i wyrównywania szans na rynku pracy. Gratuluję wszystkim nagrodzonym! Cieszę się, że coraz więcej organizacji dostrzega potencjał zawodowy osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Agnieszka Zborowska, koordynatorka programu „Sprawny staż”. 

Wyniki konkursu „Nagrody Karty Różnorodności”: Miesiąc Różnorodności 2024 rozpoczęty. Nagrody Karty Różnorodności przyznane

fot. Tomek Holod / Urząd Miejski Wrocławia