IKEA realizuje ideę Diversity&Inclusion od 2019 roku. Cele w zakresie tworzenia inkluzywnego miejsca pracy opisała w oficjalnym dokumencie pn. Strategia Różnorodności i Włączania IKEA. O wybrane jej aspekty pytamy Susannę Romantsovą – Equality Diversity & Inclusion Leader.

Co zmieniło się w firmie od momentu wdrożenia strategii?

Od 2019 systemowo realizujemy naszą strategię Różnorodności i Włączania w IKEA. Dzięki tej strategii udało nam się zaadresować potrzeby naszych pracowników pod kątem pięciu obszarów: płeć, wiek, orientacja psychoseksualna, pochodzenie i stopień sprawności. Zrealizowaliśmy działania na rzecz równych szans dla kobiet w rozwoju zawodowym, równości płac, równego rodzicielstwa, zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, włączania osób LGBT+, powiększenia otwartości na różne kultury i narodowości w miejscu pracy, wsparcie osób 50+ w okresie technologicznej transformacji i integracji pokoleniowej. 

Jakie najważniejsze wnioski obserwują Państwo po 3 latach realizacji działań D&I? 

W IKEA widzimy, że różnorodne i zintegrowane zespoły są bardziej kreatywne i innowacyjne, ponieważ członkowie motywują się nawzajem do myślenia i działania na wiele różnych sposobów. Aktywnie działając na rzecz różnorodności i włączania, zauważyliśmy również, że tym samym przyciągamy najlepsze różnorodne talenty i jesteśmy polecani jako przyjazne dla wszystkich miejsce pracy.

Dzięki naszemu podejściu do D&I, lepiej rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz mamy większą szansę zostać marką z wyboru dla klientów, którzy preferują wyjątkową, mającą wpływ i wzbudzającą zaufanie firmę.

Czym IKEA może zainspirować inne firmy, jeśli idzie o włączanie grup narażonych na dyskryminację?

Program włączanie osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy „Refugee Skills for Employment”.

Dzięki zainicjowanemu przez IKEA programowi „Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” (ang. “Refugee Skills for Employment”) Grupa Ingka na całym świecie odgrywa ważną rolę w zapewnianiu możliwości rozwoju osobom uchodźczym. Prowadzone przez IKEA działania mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy, a także zapewnienie wszystkim pracownikom i pracowniczkom równych szans. Poprzez program, IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźców i uchodźczyń. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

IKEA Retail jako pierwsza firma w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu, firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające, skierowane do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną.

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.  

Co przekonało Państwa do udziału w programie „Sprawny staż”?

W IKEA uważamy, że każdy człowiek ma prawo do równego traktowania. Nasze podejście do różnorodności i włączania wynika z naszych wartości. Dołączyliśmy do programu „Sprawny staż” ponieważ mamy podobną misję tworzenia prawdziwie włączającej kultury pracy dla wszystkich bez względu na stopień sprawności, w ramach której każdy czuje swoją przynależność, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość, a wszyscy współpracują w atmosferze wzajemnego wsparcia.

Wierzymy, że udział w takim programie pomoże nam przyczynić się do pozytywnej zmiany we wszystkich obszarach naszej działalności, a także w społeczeństwie jako całości.