Do 10 kwietnia czekamy na zgłoszenia firm zainteresowanych uczestnictwem w programie Sprawny staż. Pozostały jeszcze 3 wolne miejsca! Do tej pory do projektu przystąpiły ERGO Hestia, Bayer oraz Siemens Healthineers. Wszystkim partnerom ułatwiamy zatrudnienie stażystów z niepełnosprawnościami oraz tworzenie i integrację różnorodnych zespołów.

W inicjatywie mogą wziąć udział podmioty, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju oraz posiadają status dużego przedsiębiorcy. Mile widziani są pracodawcy oferujący finansowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania, lecz jest to kryterium dodatkowe. Każdy pracodawca może zgłosić 5 miejsc stażowych.

„Przystępując do programu partnerzy zobowiązują się do przyjęcia stażystów i wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej 3 500 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Pozostałe warunki, terminy, zadania i wymagania wobec kandydatów firmy ustalają indywidualnie. Fundacja Integralia, jako organizator programu Sprawny staż, przeprowadzi bezpłatną rekrutację oraz pomoże w przygotowaniu zespołów do współpracy ze stażystami”. – wyjaśnia Agnieszka Zborowska – koordynatorka programu.

Ponadto firmy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzy popartej sprawdzonymi praktykami na każdym etapie realizacji projektu. „W ramach programu firmy dołączą do grona świadomych organizacji, otwartych na grupy mniejszościowe, w tym z niepełnosprawnością i będą uczestniczyć w szeregu działań promocyjnych bez dodatkowych kosztów”. – dodaje Agnieszka Zborowska.

Aby wziąć udział w programie, należy do 10 kwietnia wysłać zgłoszenie dla firm na adres fundacja@integralia.pl z dopiskiem „Sprawny staż- zgłoszenie”.

Według analizy Boston Consulting Group – firmy ze zróżnicowaną kadrą zarządzającą dzięki innowacyjnym rozwiązaniom generują przychody wyższe o 19% od konkurencji zarządzanej przez grupy jednorodne. Różnice widać także na poziomie poszczególnych zespołów – grupy o większym stopniu zróżnicowania osiągają przychody wyższe średnio o 3,7% niż grupy jednorodne (raport PwC dla ISS „Diversity adds millions to the ISS bottom line”). Dodatkowo członkowie takich zespołów deklarują wyższy poziom satysfakcji z wykonywanych obowiązków i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Włączanie zarządzania różnorodnością do strategii działania firmy oznacza lepsze rezultaty (innowacyjność, wydajność, motywację), które przekładają się na dobrobyt pracowniczy, wizerunek i wyniki finansowe firmy. A co do kultury organizacyjnej wnoszą osoby z niepełnosprawnościami? „Inne spojrzenie na świat, pomysły jak przezwyciężyć ograniczenia i wykorzystać możliwości. Myślą o wszystkich klientach, dostosowując komunikację, produkty i usługi do ich potrzeb. Doskonale motywują innych, pokazują jak walczyć ze słabościami oraz jak dzięki samodyscyplinie pracować efektywnie i osiągać wyznaczone cele. Często są także lojalnymi i zaangażowanymi pracownikami, którzy pozytywnie wpływają na markę pracodawcy. Współpracownicy zaś są bardziej empatyczni, wrażliwi, a to poszerza ich perspektywę oraz wyzwala kreatywność”. – argumentuje Agnieszka Zborowska.

W ciągu minionych dwóch lat w Fundacji Integralia obserwuje się większą otwartość firm na kandydatów z niepełnosprawnościami. Tym, co utrudnia efektywną realizację oczekiwanych wskaźników zatrudnienia, są pewne obawy i stereotypy. W jaki sposób fundacja odpowiada na te wątpliwości?

  1. Większość obaw się nie sprawdzi. Przykładowo wśród pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Grupie ERGO Hestia tylko 10% wymagało przystosowania stanowiska pracy.
  2. Fundacja Integralia wspiera firmy przez cały okres realizacji programu Sprawny staż. Przez 18 lat działalności fundacja podjęła współpracę z blisko 400 firmami, oferując staże, usługi rekrutacyjne, szkoleniowe i consultingowe.
  3. Staż jest niezobowiązującą formą współpracy i szansą na zdobycie doświadczenia dla dwóch stron a młodzi studenci z niepełnosprawnościami to osoby z ogromnym potencjałem. Warto wykorzystać ten zasób i rozwijać Diversity & Inclusion.

Zapraszamy do współpracy!