Ruszył pierwszy ogólnopolski program stażowy dla osób z niepełnosprawnościami realizowany z dużymi i cenionymi firmami w Polsce. Wśród nich ERGO Hestia, Bayer oraz Siemens Healthineers. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia. O programie rozmawiamy z Moniką Truszkowską-Bednarek, prezeską fundacji.

Różnorodność w organizacji buduje przewagę na rynku. Wiedzą o tym duże, świadome  przedsiębiorstwa. Na przestrzeni kilku minionych lat pojawiło się wiele projektów ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji zawodowej kobiet, zatrudnienie obcokrajowców czy pomoc rodzicom w powrocie do pracy lub jej utrzymaniu. Co można powiedzieć o gotowości firm na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami?

Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Integralia [MTB]: Temat włączania osób z niepełnosprawnościami do biznesu coraz częściej staje się przedmiotem konferencyjnych dyskusji, badań i raportów. Jednocześnie trzeba podkreślić, że jest to dość złożony i długotrwały proces, stąd brak spektakularnych osiągnięć w tym obszarze. Dziesięć lat temu wprowadzono w Polsce Kartę Różnorodności, koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wraz z podpisaniem deklaracji firmy zaczęły otwierać się na różnorodne grupy pracowników – bez względu na ich wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, stan zdrowia, itd. W kampaniach wizerunkowych rozpoznawalnych marek mogliśmy zobaczyć kierownika wracającego z urlopu ojcowskiego, kobietę na stanowisku zarządczym, starszego mężczyznę w młodym zespole marketingowców. Świadomość zatrudniania osób z niepełnosprawnościami była wtedy stosunkowo niska. Dziś widzimy, że to się zmienia. Do wzrostu zainteresowania pozyskaniem pracowników z niepełnosprawnościami przyczynia się sytuacja na rynku pracy i zmiany demograficzne. Dodatkowo pandemia otworzyła firmy na pracę zdalną. Czynniki te powodują, że biznes chce zdobyć wiedzę i właściwie przygotować się do tego, by sprostać wyzwaniom na rynku pracy. Odczuwamy rosnące zainteresowanie kandydatami z niepełnosprawnościami. Firmy szukają wsparcia wśród doświadczonych organizacji, takich jak nasza, a udział dużych marek w projekcie Sprawny staż jest tego dowodem.

Fundacja Integralia angażuje się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami we współpracy z ERGO Hestią i innymi podmiotami od 18 lat. W jaki sposób firmy przystępujące do programu Sprawny staż  mogą skorzystać z Waszego doświadczenia?

MTB: Doświadczenie, które mamy w znacznej mierze zostało zbudowane na korporacyjnych standardach współpracy z dużą instytucją finansową będącą wiceliderem na rynku ubezpieczeń w Polsce. Dziś Grupa ERGO Hestia osiąga 3-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na przestrzeni 18 lat przez nasze struktury przeszły setki pracowników. To czas, który wzbogacił nas w wiedzę, którą wykorzystaliśmy do wypracowania modelu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Program Sprawny staż jest dla firm okazją do wypróbowania naszych sprawdzonych praktyk w swoich organizacjach. Dzięki doświadczeniu we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, które pracodawcy zdobędą w programie, zmniejszą swoje obawy, nauczą się budować zespoły różnorodne pod kątem sprawności, zmienią przekonania i negatywne stereotypy. Mamy nadzieję, że w efekcie tego działania powstaną również przyjazne i inkluzywne miejsca pracy. Naszym zadaniem jest rekrutacja kandydatów i przeszkolenie zespołu, do którego dołączy stażysta. Zapewniamy też wsparcie promocyjne, wzmacniając jednocześnie działania employer brandingowe naszych partnerów. Ekspercką wiedzą i doświadczeniem dzielimy się na każdym etapie realizacji stażu. Tak zaplanowany wachlarz działań pozwoli firmie w przyszłości realizować podobne inicjatywy we własnym zakresie.

Skąd wziął się pomysł na program Sprawny staż? Jaka jest wizja tego projektu?

MTB: Misją Fundacji Integralia jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, dających spełnienie zawodowe osobom z niepełnosprawnościami. Celem naszych partnerów jest budowanie kultury organizacji włączającej, zgodnej z założeniami Karty Różnorodności czy Agendy 2030. Nasze cele łączą się, więc skoro wszyscy podążamy w jednym kierunku, to dlaczego nie działać wspólnie? Stworzyliśmy innowacyjną przestrzeń do współpracy firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację staży. W tej edycji przygotowaliśmy pięć miejsc dla zainteresowanych firm. Każda z nich może zgłosić 5 ofert stażowych. Wierzymy, że to wystarczające doświadczenie, aby firma podjęła samodzielne próby zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach. Istotnym celem programu jest stworzenie jak najszerszej perspektywy rozwoju dla młodych osób z niepełnosprawnościami, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Drzemie w nich ogromny potencjał.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością to jedno z większych wyzwań związanych z realizacją polityki Diversity & Inclusion w organizacji. Jakie to mogą być wyzwania i jak sobie z nimi radzić?

MTB: Głównym wyzwaniem dla organizacji jest uświadomienie sobie, że sama deklaracja gotowości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami to za mało. Budynek dostosowany pod kątem poruszania się osoby na wózku nie wystarczy, by z sukcesem tworzyć przyjazne miejsca pracy. Kluczowa jest tu odpowiedzialność i pozyskanie rzetelnej wiedzy na temat tego, czym jest niepełnosprawność, jak wpływa na funkcjonowanie i jak można niwelować bariery związane z niepełnosprawnością w środowisku pracy. Jak w każdej rekrutacji ważne jest wykorzystanie potencjału i odpowiednie dopasowanie kompetencji kandydata do wymagań na danym stanowisku pracy, warto też znać podstawowe zasady komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu nasze pierwsze doświadczenia i relacje odbywać się będą w atmosferze szacunku, zrozumienia i akceptacji różnorodności. Budowanie świadomości powinno mieć miejsce w całej organizacji – począwszy od działów HR i kadry menedżerskiej, na zespołach pracowniczych skończywszy. Wiedza to fundament dający poczucie bezpieczeństwa. Dopiero na tej podstawie można wdrażać dalsze działania wpisane w strategię D&I firmy.