Zasady korzystania z usługi Newsletter programu Sprawny staż:

  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
  2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
  3. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej sprawnystaz.pl w części dotyczącej Newsletter poda imię i swój adres e-mail, a następnie zaakceptuje zasady korzystania z usługi Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiednich checboxów, znajdujących się w formularzu rejestracyjnym, umieszczonym obok oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Zasad korzystania z usługi Newsletter oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z usługi, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Fundacji Integralia oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
  4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji wysyłając wiadomość pod adres fundacja@integralia.pl.
  5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@integralia.pl.
  6. Fundacja Integralia ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez subskrybenta.