Lista dostępnych staży:

Trainee in HR/ Accounting/ Master Data – 3 miejsca (3 vacancies)
Miejsce realizacji: Warszawa/ Gdańsk (fully remote internship)

Myślisz o stażu w Bayer?

Bayer to firma Life Science z ponad 150-letnią historią i kluczowymi kompetencjami w obszarach ochrony zdrowia i rolnictwa.

Rosnąca i coraz bardziej starzejąca się populacja świata wymaga lepszej opieki medycznej i odpowiedniej podaży żywności. Bayer poprawia jakość życia ludzi, zapobiegając, łagodząc i lecząc choroby. Pomagamy zapewnić niezawodne dostawy wysokiej jakości żywności, pasz i surowców roślinnych. W Polsce produkty Bayer obecne są od 1957 r. W 1991 roku powstało samodzielne przedstawicielstwo pod nazwą „Bayer AG, Oddział w Polsce”, przekształcone następnie w przedsiębiorstwo „Bayer Spółka z o.o.”

Dlaczego Bayer?

  • Wspólny cel – możliwość pracy dla firmy, której celem jest poprawa jakości życia ludzi: „Health for all, hunger for none”
  • Elastyczność – dzięki elastycznemu podejściu możesz pracować z domu.
  • Rozwój kariery – możliwość rozwoju w następujących obszarach biznesowych: Crop Science, Pharmaceuticals, Consumer Health lub w Enabling Functions.
  • Inkluzywna i zróżnicowana kultura – możliwość pracy z różnorodnym zespołem, z ludźmi z całego świata, gdzie różnice są respektowane i mile widziane.
  • Możliwość pracy przy projektach globalnych.

Zobacz, czym wyróżnia się Bayer i co możemy zaoferować naszym stażystom i pracownikom:

Bayer w Polsce – Bayer Polska
Advancing Life at Bayer | Bayer
Dlaczego Bayer | Kariera Polska

Science for a better life

English version

Thinking about an internship at Bayer?

Bayer is a Life Science company with a more than 150-year history and core competencies in the areas of health care and agriculture.

A growing and increasingly aging world population requires improved medical care and an adequate supply of food. Bayer is improving people’s quality of life by preventing, alleviating and curing diseases. And we are helping to provide a reliable supply of high-quality food, feed and plant-based raw materials. Bayer products have been present in Poland since 1957. In 1991, an independent representative office was established under the name „Bayer AG, Oddział w Polsce”, then transformed into the company „Bayer Spółka z o.o.”

Why Bayer?

  • Purpose alignment – opportunity to work for a great company that has making people lives better as its purpose: „Health for all, hunger for none”
  • Flexibility – thanks to the flexible approach you can work from home.
  • Career progression – opportunity to develop yourself and grow in different business areas: Crop Science, Pharmaceuticals, Consumer Health or at Enabling Functions.
  • Inclusive & diverse culture – opportunity to work with a diverse team, with people from all around the globe where differences are respected and kindly welcome.
  • Opportunity to work on global projects.

Explore what makes Bayer different and what we have to offer to our interns and employees.

Bayer w Polsce – Bayer Polska
Advancing Life at Bayer | Bayer
Dlaczego Bayer | Kariera Polska

Science for a better life

Przyspiesz swoją karierę. Aplikuj!

Przyspiesz swoją karierę. Aplikuj!

Wystartowała rekrutacja kandydatów do II edycji programu. Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Fundacja Integralia zorganizuje dla uczestników przyjazne, płatne staże w dużych i znanych firmach. Czytaj dalej: Przyspiesz swoją karierę. Aplikuj!

Film „Sprawny staż” już dostępny

Film „Sprawny staż” już dostępny

Polecamy film z pierwszej edycji programu „Sprawny staż”. O tym, jak dużą wartość ma program przekonacie się słuchając historii Zosi oraz Darka – stażystów w działach prawnych oraz Agaty, dla której matematyka i analiza danych to codzienność. Nie zabrakło również głosu przedstawicieli firmy Bayer, ERGO Hestia oraz Siemens Healthineers. Ich doświadczenia udowadniają, że wystarczy odrobina zaangażowania i otwartości, by stworzyć dobre, inkluzywne miejsce pracy. Czytaj dalej: Film „Sprawny staż” już dostępny