Bayer to firma Life Science z ponad 150-letnią historią i kluczowymi kompetencjami w obszarach ochrony zdrowia i rolnictwa.

Rosnąca i coraz bardziej starzejąca się populacja świata wymaga lepszej opieki medycznej i odpowiedniej podaży żywności. Bayer poprawia jakość życia ludzi, zapobiegając, łagodząc i lecząc choroby. Pomagamy zapewnić niezawodne dostawy wysokiej jakości żywności, pasz i surowców roślinnych. W Polsce produkty Bayer obecne są od 1957 r. W 1991 roku powstało samodzielne przedstawicielstwo pod nazwą „Bayer AG, Oddział w Polsce”, przekształcone następnie w przedsiębiorstwo „Bayer Spółka z o.o.”

Dlaczego Bayer?

  • Wspólny cel – możliwość pracy dla firmy, której celem jest poprawa jakości życia ludzi: „Health for all, hunger for none”
  • Elastyczność – dzięki elastycznemu podejściu możesz pracować z domu.
  • Rozwój kariery – możliwość rozwoju w następujących obszarach biznesowych: Crop Science, Pharmaceuticals, Consumer Health lub w Enabling Functions.
  • Inkluzywna i zróżnicowana kultura – możliwość pracy z różnorodnym zespołem, z ludźmi z całego świata, gdzie różnice są respektowane i mile widziane.
  • Możliwość pracy przy projektach globalnych.

Zobacz, czym wyróżnia się Bayer i co możemy zaoferować naszym stażystom i pracownikom:

Bayer w Polsce – Bayer Polska
Advancing Life at Bayer | Bayer
Dlaczego Bayer | Kariera Polska

Science for a better life

Liczba staży: 5

Lista dostępnych staży:

D-Hub Trainee – 2 miejsca (2 vacancies)
Miejsce realizacji: Warszawa (fully remote internship)

Trainee in Accounting/Source2Pay/Master Data – 3 miejsca (3 vacancies)
Miejsce realizacji: Warsaw/Gdańsk (fully remote internship)

English version

Bayer is a Life Science company with a more than 150-year history and core competencies in the areas of health care and agriculture

A growing and increasingly aging world population requires improved medical care and an adequate supply of food. Bayer is improving people’s quality of life by preventing, alleviating and curing diseases. And we are helping to provide a reliable supply of high-quality food, feed and plant-based raw materials. Bayer products have been present in Poland since 1957. In 1991, an independent representative office was established under the name „Bayer AG, Oddział w Polsce”, then transformed into the company „Bayer Spółka z o.o.”

Why Bayer?

  • Purpose alignment – opportunity to work for a great company that has making people lives better as its purpose: „Health for all, hunger for none”
  • Flexibility – thanks to the flexible approach you can work from home.
  • Career progression – opportunity to develop yourself and grow in different business areas: Crop Science, Pharmaceuticals, Consumer Health or at Enabling Functions.
  • Inclusive & diverse culture – opportunity to work with a diverse team, with people from all around the globe where differences are respected and kindly welcome.
  • Opportunity to work on global projects.

Explore what makes Bayer different and what we have to offer to our interns and employees.

Uruchamiamy II edycję

Uruchamiamy II edycję

Przed nami II edycja programu Sprawny staż. W tym roku rozwijamy projekt i rozszerzamy pole działania. Do udziału zapraszamy 10-ciu pracodawców, odpowiadając jednocześnie na potrzeby uczestników dotyczące większej i bardziej zróżnicowanej liczby ofert stażowych. Z przyjemnością rozpędzimy kariery kolejnych studentów i absolwentów oraz otworzymy nowe firmy na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami. A z czego mogą skorzystać obie strony w II edycji? Czytaj dalej: Uruchamiamy II edycję

Zakończenie I edycji

Zakończenie I edycji

17 listopada odbyło się podsumowanie pierwszej edycji programu „Sprawny staż”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm oraz reprezentanci organizacji, które objęły patronat nad projektem. Program poprzez połączenie sił, by stworzyć dostępne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, stał się okazją do integracji i szansą na rozwój dla obu stron. Czytaj dalej: Zakończenie I edycji