Logo Accenture

Lista dostępnych staży:

Accounting Junior Specialist with German
Miejsce realizacji: Warszawa/ Kraków/ Gdańsk or remote

Intern in Training and People Center
Miejsce realizacji: Warsaw

Analityk raportowy
Miejsce realizacji: Warszawa (staż zdalny)

Myślisz o stażu w Accenture?

Accenture jest wiodącą firmą świadczącą profesjonalne usługi, która pomaga światowym spółkom, rządom i innym organizacjom budować ich cyfrowe podstawy, optymalizować działania, przyspieszać wzrost przychodów i usprawniać usługi dla obywateli – tworząc wymierne wartości w szybkim tempie i na dużą skalę. Jesteśmy firmą opartą na talentach i innowacjach, zatrudniającą 738 000 osób obsługujących klientów w ponad 120 krajach. Technologia jest dziś w centrum zmian, a my jesteśmy jednym ze światowych liderów pomagających w ich przeprowadzaniu. Łączymy naszą siłę w zakresie technologii z niezrównanym doświadczeniem branżowym, wiedzą funkcjonalną i globalnymi możliwościami realizacji. Jesteśmy w stanie osiągać wymierne rezultaty dzięki szerokiej gamie usług, rozwiązań i zasobów w zakresie Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X i Accenture Song. Te możliwości, w połączeniu z naszą kulturą wspólnego sukcesu i zaangażowaniem w tworzenie wartości 360°, pozwalają nam pomagać naszym klientom w osiąganiu sukcesów i budowaniu zaufanych, trwałych relacji. Odwiedź nas na www.accenture.com.

English version

Thinking about an internship at Accenture?

Accenture is a leading global professional services company that helps the world’s leading businesses, governments and other organizations build their digital core, optimize their operations, accelerate revenue growth and enhance citizen services—creating tangible value at speed and scale. We are a talent and innovation led company with 738,000 people serving clients in more than 120 countries. Technology is at the core of change today, and we are one of the world’s leaders in helping drive that change, with strong ecosystem relationships. We combine our strength in technology with unmatched industry experience, functional expertise and global delivery capability. We are uniquely able to deliver tangible outcomes because of our broad range of services, solutions and assets across Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X and Accenture Song. These capabilities, together with our culture of shared success and commitment to creating 360° value, enable us to help our clients succeed and build trusted, lasting relationships. We measure our success by the 360° value we create for our clients, each other, our shareholders, partners and communities. Visit us at www.accenture.com. 

Accenture. Różnorodność oparta na kompetencjach

Accenture. Różnorodność oparta na kompetencjach

Praca w otwartej i przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami organizacji daje wiele możliwości rozwoju. Wśród dużych pracodawców na tym tle wyróżnia się Accenture —globalna firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. O pracy w Accenture, rekrutacji, udogodnieniach dla osób o różnych potrzebach oraz sposobach na dobry start zawodowy w nowym miejscu opowiada wieloletni pracownik — Daniel Rudnicki. Czytaj dalej: Accenture. Różnorodność oparta na kompetencjach

Staż przez pryzmat spektrum. Wywiad z uczestnikami programu

Staż przez pryzmat spektrum. Wywiad z uczestnikami programu

W lipcu stażyści II edycji „Sprawnego stażu” rozpoczęli pracę. Wśród nich Julia i Jakub – osoby będące w spektrum autyzmu. Tuż przed startem opowiadają o swoich codziennych wyzwaniach, obawach i doświadczeniach na rynku pracy. W rozmowie z Agnieszką Zborowską – koordynatorką projektu – mówią o tym, jakie stereotypy ich dotykają, dlaczego nietypowe potrzeby są typowe i w jaki sposób pracodawca może w pełni wykorzystać ich potencjał. Czytaj dalej: Staż przez pryzmat spektrum. Wywiad z uczestnikami programu